Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Porozumienia 2022

POROZUMIENIA
1. Okręg PZW w Radomiu     20,-  
2. Okręg PZW w Białej Podlaskiej     20,-
3. Okręg PZW w Białymstoku   20,-
4. OKręg PZW w Chełmie     20,-
5. Okręg PZW w Ciechanowie  20,-
6. Okręg PZW w Kielcach     20,-
7. Okręg PZW w Lublinie  20,-
8. Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim     20,-
9. Okręg PZW w Siedlcach     20,-
10. Okręg PZW w Tarnobrzegu     20,-
11.  Okręg PZW w Sieradzu

    20,-

12. Okręg PZW Częstochowa 20,-
13. Okręg PZW w Kaliszu 20,-

 


1.

Podstawę porozumienia stanowi § 37 ust. 8 i 10 oraz § 47 pkt 15 i 28 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego.

2.

Członkowie umawiających się  Okręgów, po wniesieniu członkowskiej składki okręgowej na zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w innym umawiającym się Okręgu w wysokości (patrz tabela), otrzymują zezwolenie, uprawniające do prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką, na wodach nizinnych ogólnodostępnych tego Okręgu. Zezwolenia wydawane bedą przez uprawnionego do rybactwa w formie przez niego ustalonej.

3.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia