Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Porozumienia 2022

POROZUMIENIA
1. Okręg PZW w Radomiu     20,-  
2. Okręg PZW w Białej Podlaskiej     20,-
3. Okręg PZW w Białymstoku   20,-
4. OKręg PZW w Chełmie     20,-
5. Okręg PZW w Ciechanowie  20,-
6. Okręg PZW w Kielcach     20,-
7. Okręg PZW w Lublinie  20,-
8. Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim     20,-
9. Okręg PZW w Siedlcach     20,-
10. Okręg PZW w Tarnobrzegu     20,-
11.  Okręg PZW w Sieradzu

    20,-

12. Okręg PZW Częstochowa 20,-
13. Okręg PZW w Kaliszu 20,-
14. Okręg PZW w Pile 115,-
15. Okręg PZW w Olsztynie 120,-
16 Okręg PZW we Wrocławiu 110,-

 


1.

Podstawę porozumienia stanowi § 37 ust. 8 i 10 oraz § 47 pkt 15 i 28 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego.

2.

Członkowie umawiających się  Okręgów, po wniesieniu członkowskiej składki okręgowej na zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w innym umawiającym się Okręgu w wysokości (patrz tabela), otrzymują zezwolenie, uprawniające do prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką, na wodach nizinnych ogólnodostępnych tego Okręgu. Zezwolenia wydawane bedą przez uprawnionego do rybactwa w formie przez niego ustalonej.

3.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.