Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Uchwały - rok 2021

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW 18.01.2021

1 w sprawie zawieszenia Sekretarza Zarządu OKręgu PZW w Skierniewicach

2. zatwierdzenie planu pracy na I półrocze 2021

3. zatwierdzenie ordynacji wyborczej dla kół na kadencje 2021-2024

4. przeznaczenie zysku osiągniętego w roku 2020

5. zatwierdzenie terminarza imprez sportowych

6. w sprawie rejonizacji miasta Sochaczew, rozprowadzania znaków wartościowych przez koła PZW - UCHYLONA (Uchwała 2/22.03.2021/Z)

7. akcetacja oferty firmy Trans - Fudi na odmulenie rzeki Uchanki i naprawę jazu piętrzącego zbiornika za Laskiem w Łowiczu

8. przyznanie Edwardowi Grabowskiemu tytułu "Honorowego Prezesa" koła PZW nr 005 Rawent

9. w sprawie prac rewitalizacyjnych na stawachy w Wiskitkach

10. zwrot kosztów tablic do oznakowania zbiornika "no kill" w Wiskitkach kołu PZW nr 020 Wiskitki

 

L  I  N  K

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW 15.02.2021

1. dotyczy zmiany treści protokołu z Posiedzenia Prezydium z dnia 21.09.2020 roku

2. w sprawie ustalenia wstępnego terminu organizacji wyjazdowych zawodów aktywu w roku 2021

3. dotyczy pozwolenia na organizację przez Koło nr 38 Kleń OPZW w Sieradzu zawodów wędkarskich na zbiorniku za laskiem.

4. dotyczy pozwolenia na organizację przez Koło nr 38 Kleń OPZW w Sieradzu zawodów wędkarskich na zbiorniku Rogów

5. w sprawie organizacji przez FS TRADE S.C. zawodów wedkarskich _Kleń Bzury 2021_

6. dotyczy pozwolenia na organizację przez Koło nr 6 Nowy Glinnik zawodów wędkarskich na zbiorniku Chociszew - Lesisko

7. dotyczy pozwolenia na organizację przez Koło nr 6 Nowy Glinnik zawodów wędkarskich na zbiorniku Chociszew - Lesisko o Puchar CMPG

8. w sprawie dofinansowania Koła PZW w Rogowie

9. w sprawie dofinansowania PSR w Łodzi, Posterunku w Skierniewicach

10. dotyczy wyłonienia wykonawcy prac rewitalizacyjnych na stawach w Strobowie

12. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomością oznaczoną numerem działki ewidencyjnej 698 w Wiskitkach

13. w sprawie wniosku o zawarcie porozumienia do korzystania z działki ewidencyjnej nr 698 w Wiskitkach

14. w sprawie zakupu i montażu szaf biurowych w biurze ZO PZW w Skierniewicach

 

L  I  N  K

 

Poziedzenie Zarządu Okręgu PZW 22.03.2021

1. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW z dnia 28 sierpnia 2020 roku;

2. w sprawie uchylenia uchwały nr 6_18.01.2021_P dot. rejonizacji - zasad rozprowadzania znaków wartościowych przez Koła PZW na terenie miasta Sochaczew;

3. w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych na posiedzeniu Prezydium ZO w dniu 18.01.2021 roku;

4. w sprawie zatwierdzenia uchwał podjętych na posiedzeniu Prezydium ZO w dniu 15.02.2021 roku;

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego - Bilansu za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku;

6. w sprawie dofinansowania działalności Okręgowej Szkółki Wędkarskiej;

7. w sprawie dofinansowania działalności  Szkółki wędkarskiej przy kole PZW nr 015 Sochaczew;

8. w sprawie organizacji zawodów wędkarskich przezkoło PZW nr 38 Kleń na wodach Okręgu Skierniewickiego;

9. w sprawie organizacji zawodów wędkarskich przez koło PZW nr 38 Kleń na wodach Okręgu Skierniewickiego;

10. w sprawie dofinansowania koła PZW nr 022 Wydra w Jeżowie do zakupu pastucha elektrycznego;

12. w sprawie podniesienia wysokości diet Czonkom Zarządu Okręgu PZW w Skierniewicach.

 

L  I  N  K

 

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW 26.04.2021

1. w sprawie zatwierdzenia regulaminu łowiska Tatar Górny w Rawie Mazowieckiej;

2. w sprawie utworzenia na zbiornikach buforowych w Rawie Mazowieckiej łowiska "nie zabijaj";

3. w sprawie współfinansowania prac związanych z uporządkowaniem linii brzegowej zbiorników buforowych w Rawie Mazowieckiej;

4. w sprawie dofinansowania Szkółki Wędkarskiej "płotka" przy Kole PZW w Żychlinie;

5. w sprawie zwrotu kosztów naprawy samochodu osobowego;

6. w sprawie oferty firmy Simple Perfection na sprzątanie zbiornika Rydwan w roku 2021;

7. w sprawie wysokości diet dla sędziów i organizatorów Okręgowych Zawodów Wędkarskich;

8. w sprawie ryczałtu na zanęty dla zawodników biorących udział w mistrzostwach Polski oraz cen upominków;

9. w sprawie udostępnienia samochodu Kołu PZW Teresin na organizację wyjazdowych zawodów aktywu Koła;

10. w sprawie zmiany nazy Okręgowej Szkółki Wędkarskiej.

 

 

L  I  N  K

 

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW 24.05.2021

1. w sprawie nadania odznaczeń honorowych członkom Okręgu PZW w Skierniewicach

2. w sprawie dofinansowania Koła nr 016 w Żyrardowie na zakup pucharów i nagród uczestnikom zawodów wędkarskich z okazji dnia dziecka

3. w sprawie przyznania środków finansowych do kwoty 5000 zł na realizację prac ziemnych na zbiorniku w Bełchowie

4. w sprawie pokrycia kosztów koszenia grobli stawów w Strobowie

 

 

L  I  N  K

 

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW 28.06.2021

1. w sprawie uchylenia uchwały 1_18.01.2021_P i 3_22.03.2021_Z

2. w sprawie zatwierdzenia uchwał z dnia 26.04.2021, 24.05.2021

3. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Prezydium i ZO PZW na drugie półrocze 2021

4. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyjazdowych zawodów aktywu solina 2021

5. w sprawie przyznania kwoty 3000 zł kołu Sochaczew na utrzymanie terenów zielonych

6. w sprawie wniosku koła Bełchów o zgodę na wjazd samochodami nad zbiornik w Bełchowie w odległości 15 m od lini brzegowej.

7. w sprawie wniosku koła PZW Rogów o przyznanie kwoty 2000 zł na wykonanie przyłącza elektrycznego

8. w sprawie zakupu nowego samochodu i sprzedaż obecnego VW T5

 

 

L  I  N  K

 

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW 26.07.2021

1. w sprawie wniosku fundacji Aktywny Sportowiec o udostepnienie zbiornika Rydwan

2. w sprawie  pokrycia startowego w zawodach weteranów 2021

 

 

L  I  N  K

 

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW 30.08.2021

1. w sprawie odwołania z Zarządu Okręgu  i pełnionych funkcji Sekretarza ZO 

2. dofinansowanie koła PZW Zadębie 1000 zł z okazji 20 rocznicy powstania koła

 

 

L  I  N  K

 

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW 27.09.2021

1. W sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2022

2. w sprawie ponownego rozpatzrzenia podjętych uchwał nr 1_15.02.2021_P, 4_22.03.2021_Z

3. w sprawie wniosku fundacji Wędkarze Bez Barier, zwolnienia uczestników zawodów wędkarskich z opłaty na wędkowanie w dniu rozgrywania zawodów

4. w sprawie przyznania kwoty dofinansowania kołu PZW w Wiskitkach na zakup i zarybienie stawu w Wiskitkach

5. w sprawie wniosku Koła PZW Sochaczew o zwiększenie puli dodatkowego zarybienia zbiornika w Boryszewie

6. w sprawie zakazu połowu amura na zbiorniku w Jeżowie w roku 2022

7. w sprawie limitów i wymiarów ochronnych ryb na zbiorniku w Jeżowie

8. w sprawie ustanowienia górnego wymiaru ochronnego amura i zmniejszenia limitu dobowego połowu leszcza na zbiorniku Tatar Dolna w Rawie Mazowieckiej

9. w sprawie dofinansowania akcji sprzątania rzeki Rawka

 

 

L  I  N  K

 

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW 25.10.2021

1. w sprawie uchylenia uchwały 7_18.01.2021_P z dnia 18_01_2021 dot_ usług ziemnych na zbiorniku za laskiem

2. w sprawie odmulenia odcinka kanału uchańskiego oraz zabezpieczenia piętrzenia tego kanału

3. w sprawie zasad przyznawania dodatkowej puli materiału zarybieniowego kołom PZW

4. w sprawie dodatkowego zarybienia zbiornika wodnego w Rogowie

5. w sprawie zwolnienia z jednodniowej opłaty na wędkowanie uczestników zawodów wędkarskich

6. w sprawie czasowego utworzenia łowiska NO KILL na zbiorniku wodnym za laskiem

7. w sprawie przekroczenia wydatków ujętych w preliminarzu na 2021 r. Koła PZW w Łowiczu

8. w sprawie zakazu zabierania złowionych ryb, karpia i amura na zbiorniku Boryszew Sochaczew

9. w sprawie wyłączenia części linii brzegowej z wędkowania na zbiorniku Lisowice k.Brzezin

10. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia Zwyczajnego Okręgowego Zjazdu Delegatów

11. w sprawie zakupu materiałów promocyjnych na Okręgowy Zjazd Delegatów

 

 

L  I  N  K

 

 

Posiedzenie Prezydium ZO PZW 29.11.2021

1. w sprawie ustalenia terminu XII Okręgowego Zjazdu Delegatów

2. w sprawie zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb na zbiorniku w Rogowie w roku 2022

3. w sprawie dodatkowego zarybienia zbiorników buforowych w Rawie Mazowieckiej

4. w sprawie okresu ochronnego Leszcza na zbiorniku Tatar Dolna w Raiw Mazowieckiej

5. w sprawie wprowadzenia górnego wymiaru ochronnego amura na zbiorniku Tatar Dolna w Rawie Mazowieckiej

6. w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowegona 2022 rok

7. w sprawie powołania kol. Marek Panek na funcjię V-ce Prezesa ds. Młodzieży__UCHYLONA

 

 

L  I  N  K

 

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW 13.12.2021

1. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezeowi Koła PZW 026 Bolimów

2. w sprawie sfinansowania prac rewitalizacyjnych zbiornika w Bełchowie do wysokości 15.000,00 zł

3. w sprawie dofinansowania zakupu laptopa kołu PZW nr 013 Chodaków

4. w sprawie uzupełnienia składu Prezydium ZO PZW w Skierniewicach

 

 

L  I  N  K