Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Porozumienia 2021

POROZUMIENIA
1. Okręg PZW w Radomiu     10,-  
2. Okręg PZW w Białej Podlaskiej     10,-
3. Okręg PZW w Białymstoku   10,-
4. OKręg PZW w Chełmie     10,-
5. Okręg PZW w Ciechanowie  10,-
6. Okręg PZW w Kielcach     10,-
7. Okręg PZW w Lublinie  10,-
8. Okręg PZW w Piotrkowie Trybunalskim     10,-
9. Okręg PZW w Siedlcach     10,-
10. Okręg PZW w Tarnobrzegu     10,-
11.  Okręg PZW w Sieradzu

    10,-

12. Okręg PZW Częstochowa 10,-
13. Okręg PZW Wrocław 110,-
12. Okręg PZW w Olsztynie 120,-
13. Okręg PZW Nadnotecki 100,-

 


1.

Podstawę porozumienia stanowi § 37 ust. 8 i 10 oraz § 47 pkt 15 i 28 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego.

2.

Członkowie umawiających się  Okręgów, po wniesieniu członkowskiej składki okręgowej na zagospodarowanie wód w macierzystym Okręgu oraz po wniesieniu składki uzupełniającej na ochronę i zagospodarowanie wód w innym umawiającym się Okręgu w wysokości (patrz tabela), otrzymują zezwolenie, uprawniające do prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką, na wodach nizinnych ogólnodostępnych tego Okręgu. Zezwolenia wydawane bedą przez uprawnionego do rybactwa w formie przez niego ustalonej.

3.

Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.